RETAILERS 2017-11-22T11:14:45+00:00

R E T A I L E R S

N E D E R L A N D

W I J S   W E S T

Bilderdijkstraat 62
1053 KV Amsterdam

https://wijswest.nl/

M O N   M O N

Prins Hendrikstraat 98
2518 HW Den Haag

      https://www.mon-mon.nl/

M I N I  R O C K S T A R

Musicallaan 9a
3543 ER Utrecht (Terwijde)

http://www.minirockstar.nl/

M I N I   &   M E

Nieuwstraat 19
3441 EA WOERDEN

https://www.minienme.nl/

M I N I   &   M E

Nieuwstraat 19
3441 EA WOERDEN

https://www.minienme.nl/

K O T E R   &   C O

Scheldestraat 55-57
1078 GG Amsterdam

https://koterenco.nl/

B L I N G   S U N D A Y ‘ S   B E S T

Marcellienstraat 16
6166 CR Geleen

https://www.blingsundaysbest.nl/

K I N D   Z O   B L I J

Voorstraat 428
3311 CX Dordrecht

        https://www.kindzoblij.nl/

M E V R O U W   A A R B E I

https://www.mevrouwaardbei.nl/

H U I S   &   G R I E T J E

http://www.huisengrietje.nl

P O P P Y ‘ S   P L A Y G R O U N D

https://www.poppysplayground.com/

B E L G I U M

P L A Y   B Y   R E W I N D

Kloosterstraat 63
2000 Antwerpen

https://www.rewinddesign.be/

N O O R D   B A B Y

Paleisstraat 24
2018 Antwerpen

http://www.noordbaby.be

H E T   L A N D   V A N   O O I T

Koningin Astridlaan 82C
2550 Kontich

http://www.hetlandvanooit.be/

M I N I M A L S

Mechelsestraat 48
3000 Leuven

https://www.minimals.be/

L U N A B L O O M

Eekhoutstraat 17b
8000 Brugge

http://www.lunabloom.be

T H E   W O N D E R   Y E A R S

Serpentstraat 8
9000 Gent

https://www.thewonderyears.be/

R O O M   4   K I D S

Kattestraat 74

9300 Aalst

      https://www.room4kids.be/

M A M A D O

Wallenstraat 15
8800 Roeselare

http://www.mamado.be/

K L E I N E   –   I K

Nieuwstraat 2
2880 Bornem

      http://www.kleineik.be/

H Y G G E   C O N C E P T

https://www.hyggeconcept.be/

M I N I   &   M A D A M

https://www.minienmadam.be/

Z O E N   V O O R   G U S T

https://www.zoenvoorgust.be

U K

B O N   T O T

46 ST  Stephen Street
EH3 EAL Edinburgh

https://www.bon-tot.com/

A U S T R I A

I N T E R I O R   F O R   K I D S

Eugenstraße 13
A-6060 Hall in Tirol

      http://interiorforkids.at/

F R A N C E

H A P P Y   M O M E S

7, Rue du Saint Nicolas

68000 COLMAR

       http://www.happy-momes.fr/

C Y P R U S

H U G A   S T U D I O

5a Mpoumpoulinas
1060, Nicosia. Cyprus

http://www.hugastudio.com

G E R M A N Y

B A B Y   B L U M E

Bohlinger Str. 25
78224 Singen

https://www.babyblume.de

N A T U R A   K I N D E R L A D E N

       Herzog-Otto-Str. 8  

       83022 Rosenheim

       http://www.natura-kinderladen.de/

L I T T L E   B R A N D S

http://www.littlebrands.de

U K

T H E   N U R S E R Y   E D I T

www.the-nursery-edit.com

W H O L E S A L E

Wil je graag retailer worden? We houden van alle soorten toffe concepten met een sterk verhaal. Van de kleinste winkeltjes tot de grootste van de stad.  Groen, duurzaam en eerlijke ‘minded’,  dikke YES!  Daarnaast houden we van samenwerken en samen ontwerpen. Er is veel mogelijk.

Wholesale voorwaarden en Informatie ontvangen? Stuur gerust een mailtje of vul het contact formulier in op de contactpagina.

INSTAGRAM