R E T A I L E R S

N E D E R L A N D

M I N I   &   M E

Nieuwstraat 19
3441 EA WOERDEN

https://www.minienme.nl/

H U I S   &   G R I E T J E

http://www.huisengrietje.nl

E C L E C T I C   5 9

http://www.eclectic59.com

S U Z Y  B

https://www.suzyb.nu/

M I N I  R O C K S T A R

Musicallaan 9a
3543 ER Utrecht (Terwijde)

http://www.minirockstar.nl/

M E V R O U W   A A R B E I

https://www.mevrouwaardbei.nl/

L I T T L E   N A T U R E

https://www.little-nature.nl/

P O P P Y ‘ S   P L A Y G R O U N D

Ellen Benders Store: Rijnstraat 2
1078 RA Amsterdam

https://www.poppysplayground.com/

B L I N G   S U N D A Y ‘ S   B E S T

Marcellienstraat 16
6166 CR Geleen

https://www.blingsundaysbest.nl/

W I J S   W E S T

Bilderdijkstraat 62
1053 KV Amsterdam

https://wijswest.nl/

M O N   M O N

Prins Hendrikstraat 98
2518 HW Den Haag

      https://www.mon-mon.nl/

&  M I K

https://www.enmik.nl/

K O T E R   &   C O

Scheldestraat 55-57
1078 GG Amsterdam

https://koterenco.nl/

B E L G I U M

P L A Y   B Y   R E W I N D

Kloosterstraat 63
2000 Antwerpen

https://www.rewinddesign.be/

N O O R D   B A B Y

Paleisstraat 24
2018 Antwerpen

http://www.noordbaby.be

H E T   L A N D   V A N   O O I T

Koningin Astridlaan 82C
2550 Kontich

http://www.hetlandvanooit.be/

M I N I M A L S

Mechelsestraat 48
3000 Leuven

https://www.minimals.be/

L U N A B L O O M

Eekhoutstraat 17b
8000 Brugge

http://www.lunabloom.be

T H E   W O N D E R   Y E A R S

Serpentstraat 8
9000 Gent

https://www.thewonderyears.be/

M A M A D O

Wallenstraat 15
8800 Roeselare

http://www.mamado.be/

M I N I   &   M A D A M

https://www.minienmadam.be/

Z O E N   V O O R   G U S T

https://www.zoenvoorgust.be

H Y G G E   C O N C E P T

https://www.hyggeconcept.be/

U K

B O N   T O T

46 ST  Stephen Street
EH3 EAL Edinburgh

https://www.bon-tot.com/

C Y P R U S

H U G A   S T U D I O

5a Mpoumpoulinas
1060, Nicosia. Cyprus

http://www.hugastudio.com

G E R M A N Y

B A B Y   B L U M E

Bohlinger Str. 25
78224 Singen

https://www.babyblume.de

I T A L Y

A  L O T   M O R E

C O N C E P T S T O R E

Napels

W H O L E S A L E

Wil je graag retailer worden? We houden van alle soorten toffe concepten met een sterk verhaal. Van de kleinste winkeltjes tot de grootste van de stad.  Groen, duurzaam en eerlijke ‘minded’,  dikke YES!  Daarnaast houden we van samenwerken en samen ontwerpen. Er is veel mogelijk.

Wholesale voorwaarden en Informatie ontvangen? Stuur gerust een mailtje of vul het contact formulier in op de contactpagina.

INSTAGRAM